Via Olímpica 1-10

PREPARACIÓ FÍSICA DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES
PREPARACIÓ FÍSICA DIMARTS, DIJOUS I DISSABTE