Junta

La Junta del club està constituïda per les següents persones:

Presidenta: Olga Lamas
Presidenta: Olga Lamas
Vicepresidenta: Maria Sales
Vicepresidenta: Maria Sales
Secretària: Lina Rallo
Secretària: Lina Rallo
Tresorer: Benji Pedrosa
Tresorer: Benji Pedrosa
Membre Junta Assessora: Sandra Jornalé
Membre Junta Assessora: Sandra Jornalé
Vocal: Laura Fulla
Vocal: Laura Fulla
Vocal: Marta Sabatés
Vocal: Marta Sabatés
Vocal: Begoña Villalón
Vocal: Begoña Villalón
Membre Junta Assessora: Maria José Guirao
Membre Junta Assessora: Maria José Guirao
Membre Junta Assessora: JJ Pons
Membre Junta Assessora: JJ Pons
Membre Junta Assessora: Sandra Gabaldà
Membre Junta Assessora: Sandra Gabaldà