Informació per a les famílies

Els apartats que trobareu en aquest dossier són:
 
- Presentació del Club
- Equip
- Procés d'inscripció, baixes i impagaments
- Quotes de la temporada
- Calendari (pot estar subjecte a algun canvi)
- Competicions
- Equipaments obligatoris i opcionals
- Normes i suggeriments del Club
- Contacte