3a FASE EDAT ESCOLAR - D3-D4P-D4G- individual - equips - GAF - 2022